Publikuojamas nuo: 2024-01-30 iki 2024-02-12

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Mindaugas Paukštė
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37062242129
El. paštas: mpaukste9@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-01-30 iki 2024-02-12
Pirkimo vertė (be PVM): 152000 EUR


Tiesioginės sėjamosios pirkimas

Ūkininkas Mindaugas Paukštė, įgyvendindamas projektą skelbia konkursą ir numato įsigyti tiesioginę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais

Kvietimas-M.-Paukste-1.docx