Publikuojamas nuo: 2024-02-09 iki 2024-02-22

Juridinis asmens pavadinimas: Gerkonių žemės ūkio bendrovė
Juridinio asmens kodas: 173114618
Telefono numeris: +37061515141
El. paštas: info@gerkoniuzub.lt
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-02-09 iki 2024-02-22
Pirkimo vertė (be PVM): 223000 EUR


Tiesioginės sėjamosios pirkimas

Gerkonių žemės ūkio bendrovė, įgyvendindama projektą skelbia konkursą ir numato įsigyti tiesioginę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais

Kvietimas-Gerkoniu-ZUB.docx