Publikuojamas nuo: 2024-01-11 iki 2024-01-24

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Tomas Švenčionis
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37063040292
El. paštas: interreda@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-01-11 iki 2024-01-24
Pirkimo vertė (be PVM): 150000 EUR


Tiesioginės sėjamosios pirkimas

Ūkininkas Tomas Švenčionis, įgyvendindamas projektą skelbia konkursą ir numato įsigyti tiesioginę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjas palaikys tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Tomas Švenčionis, tel. +37063040292, el. paštas: interreda@gmail.com, Ilgakiemio k. 5, Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.

Kvietimas-Tomas-Svencionis-.docx