Publikuojamas nuo: 2023-08-11 iki 2023-08-29

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Tomas Skruibys
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37069210433
El. paštas: tomasskuibys@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-08-11 iki 2023-08-29
Pirkimo vertė (be PVM): 124000.00 EUR


Tiesioginės sėjamosios pirkimas

Ūkininkas Tomas Skruibys, įgyvendindamas projektą "Energetiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje" skelbia konkursą ir numato įsigyti tiesioginę sėjamąją. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministro 2010 rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtinu "Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu" su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Skruibio-Kvietimas-1-1.docx