Publikuojamas nuo: 2022-09-07 iki 2022-09-26

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Alfredas Rinkevičius
Juridinio asmens kodas: 6013604
Telefono numeris: +37068725546
El. paštas: alfredas.rinkevicius@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-09-07 iki 2022-09-26
Pirkimo vertė (be PVM): 124500.00 EUR


Tiesioginės sėjos sėjamoji

Ūkininkas Alfredas Rinkevičius, įgyvendindamas projektą ,,Energetiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje'', skelbia žaliąjį konkursą ir numato įsigyti tiesioginės sėjos sėjamąją. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministro 2010 rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu ,,Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu "su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjas, palaikantis tiesioginį ryšį su tiekėjais ir įgaliotas gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: ūkininkas Alfredas Rinkevičius, el. paštas: alfredas.rinkevicius@gmail.com, Puidinės g.12, Naujasodžių k., Kauno raj.

Kvietimas-konkursui.docx