Publikuojamas nuo: 2022-09-13 iki 2022-10-01

Juridinis asmens pavadinimas: ŪKININKAS ARŪNAS DRANSEIKA
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37068712828
El. paštas: DRANSEIKA.ARUNAS@GMAIL.COM
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-09-13 iki 2022-10-01
Pirkimo vertė (be PVM): 117250 EUR


Tiesioginės sėjos sėjamoji

Ūkininkas Arūnas Dranseika, įgyvendindamas projektą ,,Energetiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje'', skelbia konkursą ir numato įsigyti tiesioginės sėjos sėjamąją. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministro 2010 rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu ,,Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu" su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Asmuo palaikantis tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Arūnas Dranseika, tel. +37068712828, el. paštas: dranseika.arunas@gmail.com.

Kvietimas-sejamoji-Dranseika.doc