Publikuojamas nuo: 2022-09-08 iki 2022-09-20

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Dalba“
Juridinio asmens kodas: 300670181
Telefono numeris: +370 657 97050
El. paštas: dalbadal@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-09-08 iki 2022-09-20
Pirkimo vertė (be PVM): 77000 EUR


„UAB Dalba 99,99 kW fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas“ pirkimo konkursas

UAB „Dalba“, įgyvendindama projektą, „UAB Dalba 99,99 kW fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas“, skelbia atvirą konkursą. Perkama saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangą ir montavimo darbai. Numatoma instaliuotoji galia 99,99 kWp ± 1 saulės modulio galios nuokrypis. Rangos darbai atliekami ant pastato stogo Plungė, Pramonės pr. 4H. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai Pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

Konkurso-salygos-Dalba.pdf