Publikuojamas nuo: 2022-12-21 iki 2023-02-15

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "Komponentas"
Juridinio asmens kodas: 110008377
Telefono numeris: +37065024555
El. paštas: komponentas@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-12-21 iki 2023-02-15
Pirkimo vertė (be PVM): 95100 EUR


UAB „KOMPONENTAS“ OBJEKTO LIEPKALNIO G. 85B, VILNIAUS M. SAV. ŠILUMOS ŠALTINIŲ MODERNIZAVIMAS

UAB "Komponentas" numato įsirengti šilumos siurblių oras - vanduo sistemą (toliau – Šilumos siurblių sistema). Paslaugos tiekėjas numato tiekti įrangą ir ją tinkamai įrengti. Šilumos siurblių sistemą numatoma įrengti pastate (išoriniai blokai – lauke, vidiniai blokai – viduje), kurio adresas Liepkalnio g. 85B, Vilniaus miesto savivaldybė. Planuojamos įrengti 3 analogiškos uždaro šaldymo ciklo sistemos, kurių bendra maksimali galia prie -20°C lauko oro temperatūros - 114,78 kW. Oras-vanduo šilumos siurbliai padengs apie 70% pastato šildymo poreikio. Jos turės būti prijungtos prie esamos šildymo sistemos.

Konkurso-salygos-Oras-Vanduo-2022-12-20.pdf