Publikuojamas nuo: 2022-11-18 iki 2022-12-01

Juridinis asmens pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „Vlantana“
Juridinio asmens kodas: 163377040
Telefono numeris: 861128449
El. paštas: dainius@paraiska.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-11-18 iki 2022-12-01
Pirkimo vertė (be PVM): 1275000 EUR


UAB VLANTANA EKOINOVACIJŲ DIEGIMAS

Pirkėjas numato įsigyti greitojo pildymo viešosios prieigos gamtinių dujų (LNG) ir suslėgtų gamtinių dujų (CNG) pildymo punktus ir jų montavimo darbus. DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO UAB "Vlantana" pagal klimato kaitos programą įgyvendina projektą „UAB Vlantana ekoinovacijų diegimas“. Šio projekto įgyvendinimui UAB "Vlantana" konkurso būdu vykdo Greitojo pildymo viešosios prieigos suskystintų gamtinių dujų (LNG) ir suslėgtų gamtinių dujų (CNG) pildymo punktų įrangos pirkimą (toliau – Pirkimas). Pirkimas viešai skelbimas https://skelbimai.apva.lt/skelbimai. Informuojame, kad buvo patikslintas Pirkimo sąlygų 5.3 p., numatant, jog bus priimami pasiūlymai, pateikti bet kuria oficialia Europos Sąjungos kalba. Pirkimo sąlygų 5.3 p. išdėstytas nauja redakcija taip: „5.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių, anglų ar bet kuria kita oficialia Europos Sąjungos kalba.“ REGARDING MODIFICATION OF THE TENDER CONDITIONS UAB “Vlantana” under the climate change programme is implementing the project “Implementation of eco innovations of UAB “Vlantana”. For the implementation of this project Vlantana is implementing tender procedures “Acquisition of vehicles powered by electricity, compressed natural gas, liquefied natural gas, biomethane, or hydrogen, and the creation and/or development of the infrastructure required for them, ensuring the basic user of the created infrastructure” (herinafeter – Tender). Please be informed that clause 5.3 of the Tender Conditions has been revised, providing that proposals submitted in any official language of the European Union will be accepted. Clause 5.3 of the Tender Conditions were reworded as follows: „5.3. The supplier’s bid and other correspondence are submitted in Lithuanian, English, or any other official language of the European Union."

Salygos-tikslintos-11-29.pdf