Publikuojamas nuo: 2022-12-02 iki 2022-12-15

Juridinis asmens pavadinimas: UAB KJM invest
Juridinio asmens kodas: 302577605
Telefono numeris: +370 620 74 027
El. paštas: agne@grafija.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Paslaugos
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-12-02 iki 2022-12-15
Pirkimo vertė (be PVM): 110029 EUR


VĖDINIMO SISTEMOS ATSKIRŲ SRAUTŲ ŠILUMOKAIČIŲ IR JŲ SUMONTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

KJM INVEST, UAB, įgyvendindama projektą pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“, numato įsigyti: „Vėdinimo sistemos atskirų srautų šilumokaičius ir jų sumontavimo paslaugas“. Pirkimas vykdomas konkurso būdu vadovaujantis aktualios redakcijos Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir konkurso sąlygomis. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su Pirkimo procedūromis susijusius pranešimus Agnė Jasinskaitė, el. paštas: agne@grafija.lt, tel. Nr. +370 620 74 027. Pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ir pateikiamas el. paštu: agne@grafija.lt iki 2022 m. gruodžio mėn. 15 d. 12.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).

KJM_invest_Konkurso_salygos_v0.7-1.pdf