Skirstomųjų tinklų operatoriai kviečiami teikti paraiškas dujų balionų keitimui daugiabučiuose

Šiandien Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą skirstomųjų tinklų operatoriams teikti paraiškas dujų balionų daugiabučiuose namuose keitimui į alternatyvius energijos šaltinius – elektrą arba gamtines dujas. Tam viso lėšų skirta 500 tūkst. eurų.

Pareiškėjais gali būti skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis namas.
Prašymus kompensuoti galima teikti iki 2022 m. rugpjūčio 1 dienos per informacinę sistemą APVIS (https://apvis.apva.lt/).
Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.
Visas kvietimo sąlygas rasite ČIA.

Dalintis socialiniuose tinkluose