Skirta parama upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos gerinimui Lietuvoje

Siekiant pagerinti mažųjų ir upinių žuvėdrų apsaugą ir sudaryti palankesnes sąlygas joms sėkmingai perėti ir auginti jauniklius, pradėdamas vykdyti naujas projektas. Visose mažosios ir upinės žuvėdrų apsaugai svarbiose vietose bus gerinama buveinių kokybė, taip pat bus vykdomas visuomenės informavimas ir švietimas žuvėdrų apsaugos klausimais.

Projektas „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ numato atkurti tinkamas sąlygas ir jas palaikyti aštuoniose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST). Nemuno upės pakrantėse ir salose tarp Kulautuvos ir Smalininkų, Kalvių karjere bei Nemuno deltoje bus pilamos stacionarios salos. Bendrai numatoma supilti 13 salų 5 hektarų plote.

Sartų paukščių apsaugos svarbioje teritorijoje (PAST) numatomas trijų plaustų upinių žuvėdrų perėjimo įrengimas. Visose aštuoniose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST) bus išdėliota šeši šimtai “stogelio” tipo slėptuvių žuvėdrų jaunikliams, lankytojų patogumui įrengti perimviečių prieigose informaciniai ženklai. Kretuone (PAST) bus tęsiami buveinių palaikymo darbai.

Mažoji žuvėdra nuo 1976 m. įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Šis paukštis saugomas ir pagal Berno, Bonos konvencijų ir Paukščių direktyvos nuostatas. Šis paukštis beveik perpus mažesnis už Europos Sąjungos saugomą upinę žuvėdrą. Minta daugiausia smulkiomis žuvelėmis, rečiau vėžiagyviais, vabzdžių lervomis. Mėgsta atokius smėlėtus ar žvyru, kriauklėmis padengtus vandens telkinių krantus ir salas.

Europos Sąjungos LIFE programos investicijų suma sieks 1,4 mln. eurų, bendra projekto vertė yra beveik 2, 38 mln. eurų. Numatoma, kad veiklos bus įgyvendintos iki 2022 m.

Dalintis socialiniuose tinkluose