Skirtas finansavimas investicijoms į inovatyvias technologijas besivystančiose šalyse

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) baigė paraiškų vertinimą projektų įgyvendinimui ES Rytų partnerystės valstybėse, pasirašiusiose su ES asociacijos sutartis: Moldovoje, Sakartvele, Ukrainoje ir Armėnijoje, pasirašiusioje ES visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą, taip pat Uzbekistane. Iš viso šiai priemonei finansuoti iš Klimato kaitos programos lėšų buvo skirti 4 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų, o maksimali paramos suma vieno projekto įgyvendinimui galėjo siekti iki 500 tūkst. eurų.

Investicijomis, padedančiomis mažinti kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, susidomėjo 25 įmonės, kurios prašė beveik 9 mln. eurų.

Įvertinus pagal priemonę gautas paraiškas, finansavimas skirtas 13 pareiškėjų, kuriems numatoma išmokėti visą kvietime numatytą 4 mln. Eur sumą.

Pateikti projektai buvo vertinami pagal efektyvumą ir tai, kiek jie sumažins ŠESD, o papildomas balas buvo skiriamas projektams, kurie bus įgyvendinami Ukrainoje. Net 5 iš atrinktų projektų bus įgyvendinami Ukrainoje. Jų metu bus pastatytos 4 saulės elektrinės ir mokykla Bučioje. Kiti projektai bus įgyvendinami Armėnijoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Uzbekistane.

„Šie projektai yra galimybė Lietuvos įmonėms perduoti savo technologijas, patirtį, atrasti naujas rinkas, prisidėti prie klimato kaitos švelninimo tikslų, taip pat didinti Lietuvos matomumą. O šiemet šalia šių tikslų – galimybė padėti ir karo purtomai Ukrainai“, – sako APVA Klimato skyriaus vedėja Agnė Markauskienė.

Paramą besivystančioms šalims klimato kaitai švelninti Lietuva teikia vykdydama Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos įsipareigojimus. Nuo 2014 m. Lietuva priėmė sprendimą ne įmokėti lėšas į tarptautinius fondus, o įgyvendinti dvišalius vystomojo bendradarbiavimo projektus.

Nuo 2014 m. jau įgyvendinti arba baigiami įgyvendinti 27 saulės elektrinių projektai Malaizijoje, Moldovoje, Sakartvele, Malyje, Armėnijoje, Nigerijoje, kurių bendra galia siekia beveik 5 MW. Jiems skirta Lietuvos parama sudaro 7,5 mln. eurų, iš jų 5,3 mln. eurų – Klimato kaitos programos lėšos, likusios – Lietuvos įmonių ir projektų partnerių besivystančiose šalyse lėšos.

Įsakymas „Dėl finansavimo skyrimo projektams iš klimato kaitos programos lėšų, pagal koncepciją „kova su klimato kaita: klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį“

Dalintis socialiniuose tinkluose