Stabdomas kvietimas centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui

Aplinkos projektų valdymo agentūra šiandien, t. y. liepos 26 d., gavus paraiškų visai kvietimui skirtai sumai sustabdė kvietimą teikti paraiškas centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui didinant jų energinį efektyvumą.

Pagal šį kvietimą 7 pastatų atnaujinimo projektams jau skirtas daugiau kaip 20 mln. eurų siekiantis finansavimas, dar 14 paraiškų baigiamos vertinti, kurioms numatoma skirti likusius 20 mln. eurų.

„Planuojami atnaujinti švietimo, kultūros, valstybės valdymo institucijų naudojami energiškai neefektyvūs pastatai. Jų valdytojams investicijos padės pasiekti ne tik ne mažesnio nei B energinio naudingumo klasę, bet taip pat pasirūpinti ir atsinaujinančiais energijos ištekliais – saulės elektrinėmis ar šildymo įrenginiais. O siekti efektyvesnių rezultatų skatins didesnis finansavimas už didesnius sutaupymus,“ – sako APVA Klimato kaitos skyriaus vedėja Agnė Markauskienė.

Skaičiuojama, kad įgyvendinus visus projektus galėtų būti atnaujinta iki 100 tūkst. kvadratinių metrų pastatų ploto. Tai leistų kasmet sumažinti metinį pirminės energijos suvartojimą iki 7 GWh energijos, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas – daugiau kaip 700 t CO2 ekvivalentu.

_________________________________________

Modernizavimo fondas – tai 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigtas fondas, skirtas paramą gaunančių valstybių narių pasiūlytoms investicijoms (energetikos sistemoms modernizuoti ir energijos vartojimo efektyvumui gerinti). Modernizavimo fondą sudaro iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos gaunamos lėšos. Be Lietuvos šio fondo lėšomis gali naudotis dar devynios ES valstybės narės. Tai Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Kroatija ir Bulgarija.

Bendra ES Modernizavimo fondo Lietuvai numatoma paramos suma iki 2030 m. laikotarpiu gali siekti daugiau kaip 700 mln. eurų.

Dalintis socialiniuose tinkluose