STABDOMAS KVIETIMAS FIZINIAMS ASMENIMS DĖL VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Informuojame, kad jau užregistravome paraiškas, kurių bendra prašoma kompensacijų suma siekia daugiau kaip 1 mln. eurų.
Nuo 2018 m. liepos 26 d., 16 val.  stabdomas kvietimas fiziniams asmenims teikti projektų registracijos formas kompensacinėms išmokoms gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“.
Projektų registracijų formų priėmimui į rezervinį sąrašą nustatomas 10 darbo dienų trukmės laikotarpis nuo paskelbimo apie Projektų registracijos formų priėmimo sustabdymą.
Pareiškėjai, kurių Projektų registracijos formos registruotu paštu buvo išsiųstos iki Projekto registracijos formų priėmimo sustabdymo, bet gautos vėliau, nei buvo paskelbtas sustabdymas, taip pat įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą.
Pareiškėjai, išsiuntę užpildytas Projektų registracijos formas registruotu paštu ar pristatę tą pačią dieną, kai Projektų registracijos formų priėmimas yra sustabdytas, įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą.
Projekto registracijos formos, kurios išsiųstos ar pristatytos tiesiogiai praėjus 10 darbo dienų trukmės laikotarpiui nuo paskelbimo apie Projektų registracijos formų priėmimo sustabdymą bus nevertinamos ir atmetamos.

Dalintis socialiniuose tinkluose