STABDOMAS KVIETIMAS JURIDINIAMS ASMENIMS dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose

Informuojame, kad jau užregistravome paraiškas, kurių bendra prašoma subsidijos suma siekia daugiau kaip 3,6 mln. eurų. Nuo 2018 m. liepos 24 d.  stabdomas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas)  „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.
Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, bus įtraukiamos į rezervinį projektų sąrašą, bet nevertinamos. Projektų paraiškų priėmimui į rezervinį sąrašą nustatomas 30 dienų trukmės laikotarpis nuo sustabdymo, t.y. nuo 2018 m. liepos 24 d. 
Pareiškėjai, kurių Paraiškos registruotu paštu buvo išsiųstos iki paraiškų projektų priėmimo sustabdymo, bet gautos vėliau, nei buvo paskelbtas sustabdymas, taip pat įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą.
 
Iškilus klausimams, skambinkite telefono nr.: 8678 83703

Dalintis socialiniuose tinkluose