Startuoja kvietimas savivaldybėms ir regioninių atliekų tvarkymo centrams asbesto atliekoms tvarkyti

Nuo šiandien savivaldybių administracijos ir regioninių atliekų tvarkymo centrai gali teikti paraiškas namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti. Viso kvietimui iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos  skirta 925 000 eurų.
Paraiškas teikti galima iki šių metų lapkričio 26 dienos per Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) informacinę sistemą APVIS.
Finansavimas teikiamas namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms. Jis gali siekti iki 100 proc. Didžiausias subsidijos arba dotacijos dydis vienai savivaldybei yra 50 000 eurų. Lėšos bus išmokamos pagal faktiškai sutvarkytą asbestinio šiferio atliekų svorį bei viešojo pirkimo sutartyje numatytą įkainį, neviršijant 90 Eur/t (įskaitant PVM) surinkimui ir vežimui bei sąvartyno nustatytos 1 t asbesto atliekų priėmimo kainos.
Asbestinio šiferio atliekų surinkimą gali atlikti tik pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijas turintys atliekų vežėjai, o šalinimą – leidimus šių atliekų šalinimui turintys atliekų tvarkytojai.
Priemonės lėšomis nefinansuojamas į didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pristatytų asbestinio šiferio atliekų sutvarkymas. Kvietimus teikti paraiškas gali tik savivaldybių administracijos ir regioninių atliekų tvarkymo centrai, o ne gyventojai.
Pasiekus numatytą kvietimo sumą, bus formuojamas pagrindinis projektų sąrašas, o kiti projektai bus įtraukti į rezervą.
 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose