Šunskų gyventojai gali naudotis naujai įrengta centralizuoto vandentiekio ir nuotekų sistema

Marijampolės savivaldybė ir UAB „Sūduvos vandenys“ didelį dėmesį skyrė centralizuotam vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimui, todėl 2015 metais buvo sėkmingai užbaigtas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje (Šunskuose)“. Viso projekto vertė siekia apie 1,1 mln. eurų, iš kurių ES Sanglaudos fondas finansuoja apie 95 proc. lėšų, o likusią sumą finansuoja Marijampolės savivaldybė. Parama skirta pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.

 

Įgyvendinant projektą Šunskų miestelio Užbalių, Dzūkų, Šilo, Naujosios, Beržų, Varpo, Klevų, Miško, Sūduvos, Lauko ir Žvirgždės gatvėse buvo pakloti nuotekų tinklai, kurių ilgis siekia apie 6,2 km, o Užbalių, Dzūkų, Šilo ir Varpo gatvėse paklotų vandentiekio tinklų ilgis – apie 1,6 km. Buvusiais tinklais nebuvo įmanoma užtikrinti vartotojams kokybiško ir patikimo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo, nes Šunskų gyv. nebuvo nuotekų tinklų. Dėl dažnų avarijų vandentiekio tinkluose buvo didelės vandens netektys.

 

Prisijungti prie centralizuotos sistemos gyventojų neįpareigoja jokie teisės aktai, tačiau LR teisės aktai reglamentuoja saugius nuotekų tvarkymo būdus, į kuriuos gyventojai privalo atsižvelgti. Paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus miesto gyvenamųjų namų kvartaluose, gyventojai, neturintys kitų nuotekų tvarkymo būdų arba negalintys užtikrinti esamų individualių nuotekų tvarkymo įrenginių sandarumo, turi galimybę jungtis prie naujai sukurtos vandentvarkos infrastruktūros. Neprisijungus prie centralizuotos nuotekų sistemos, bus tikrinama, ar gyventojo pasirinktas nuotekų tvarkymo būdas atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Nustačius pažeidimų gyventojams gali būti taikomos sankcijos. Centralizuotais tinklais tiekiamo vandens kokybė yra reguliariai tikrinama specialiose laboratorijose ir atitinka LR higienos normomis nustatytus geros ir labai geros kokybės geriamo vandens reikalavimus.

 

UAB „Sūduvos vandenys“ atstovai ragina Šunskų miestelio gyventojus, kurių namai yra šalia paklotų tinklų, bet dar nėra prijungti, nedelsti ir kreiptis dėl prisijungimo ir paslaugų sutarčių sudarymo.

 

Laikraščio „Suvalkietis“ inf. 

 

bvis.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose