SUSKUBKITE: MOKĖJIMO PRAŠYMUS KOMPENSUOTI ŠILUMOS SIURBLIŲ AR BIOKURO KATILŲ ĮRENGIMĄ REIKIA PATEIKTI IKI LIEPOS 1 D.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) primena, kad fiziniai asmenys, norintys gauti kompensaciją pasikeitus taršius šilumos įrenginius į šilumos siurblius ar biokuro katilus (pagal 2021 m. rugsėjo 1 d. skelbtą kvietimą „Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė –vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius“.), iki š. m. liepos 1 d. privalo įsirengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos įrenginius ir  pateikti išlaidų kompensavimo prašymus.
Atkreipiamas projektų vykdytojų dėmesys, kad mokėjimo prašymų pateikimo terminas nebus pratęstas.
Iš 1765 patvirtintų paraiškų, 686 projektų vykdytojai dar nepateikė mokėjimo prašymų.
Mokėjimo prašymą prašome teikti prisijungus prie APVIS: https://apvis.apva.lt/ .
Instrukciją kaip prisijungti prie APVIS galima rasti: “Pagalba” adresu https://apvis.apva.lt/duk .
Teikdami mokėjimo prašymą, prašome nurodyti faktiškai įrengto katilo arba šilumos siurblio techninius parametrus.
Primename, kad su mokėjimo prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto iškastiniu kuru kūrento šilumos įrenginio atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijos (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopija);
  2. Katilo arba šilumos siurblio įsigijimą pagrindžiančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros/sąskaitos faktūros) kopija;
  3. Įrangos perdavimo-priėmimo Fizinio asmens nuosavybėn aktas;
  4. Techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopija (įrenginio pasas ir (ar) techninė specifikacija) (šilumos siurblių technines specifikacijas pateikti vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais (Privaloma informacija apie gaminį pateikiama Reglamento 2 lentelėje), šilumos siurblių oras–oras technines specifikacijas pateikti vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus.).
  5. Pareiškėjo gyvenamojo namo, jame įdiegtos naujos įrangos (pilno komplekto) ir ant įrangos esančių parametrų lentelių nuotraukos. Parametrų lentelių nuotraukos turi būti įskaitomos, kad jose matytųsi įrangos pavadinimas, modelis ir kiti techniniai duomenys, padedantys identifikuoti įsigytą įrangą.
  6. Gamintojo pateiktas dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas), kad katilas atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 “Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“ (taikoma jei diegiamas biokuro katilas).

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose