Svarbi informacija apie priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“

2016 m. kovo mėn. Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas >>>

 

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

 

Priemonės įgyvendinimą administruoja Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 


 

Išsamesnė informacija apie Priemonę ir projektų finansavimo sąlygų aprašą pateikta APVA svetainėje >>>

 

Priemonės kuratorius – Diana Gelžinė, gamtotvarkos projektų skyriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 248 71 22, el.p. diana.gelzine@skelbimai.apva.lt; Saulius Vasiliauskas, gamtotvarkos projektų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 272 26 71.

Dėl veiklų įgyvendinimo reikalavimų prašome kreiptis:

 

  • Konsultavimas dėl veiklos „kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendinimo reikalavimų – Gamtotvarkos projektų skyriaus vyr. specialistas Rimvydas Šinkūnas, tel. (8 5) 247 79 23, el. p. rimvydas.sinkunas@skelbimai.apva.lt.

 

  • Konsultavimas dėl veiklos „kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas“ įgyvendinimo reikalavimų – Gamtotvarkos projektų skyriaus vyr. specialistas Eduardas Mickevičius, tel. (8 5) 247 79 24, el. p. eduardas.mickevicius@skelbimai.apva.lt.

 

  • Konsultavimas dėl veiklos „etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose“įgyvendinimo reikalavimų – Gamtotvarkos projektų skyriaus vyr. specialistė Vilija Gečienė, tel. (8 5) 248 71 30, el.p. vilija.geciene@skelbimai.apva.lt.

 

  • Konsultavimas dėl veiklos „bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių (gręžinių) likvidavimas“ įgyvendinimo reikalavimų – Gamtotvarkos projektų skyriaus vyr. specialistė Lina Nemuraitė, tel. (8 5) 205 59 68, el.p. lina.nemuraite@skelbimai.apva.lt.

 

Priemonės mokymai pareiškėjams vyks: 

 

     2016 m. balandžio 27 d. nuo 10 val., viešbutyje Crown Plaza, Čiurliono g., Vilnius.

 

     Dėl registracijos prašome kreiptis į Jurgą Stunžinaitę, tel. (8 5) 278 72 51.

Dalintis socialiniuose tinkluose