SVARBI INFORMACIJA ES PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Informuojame, kad atsižvelgiant į Valstybės kontrolės auditorių pastebėjimus papildėme ES projektų viešųjų pirkimų patikros tvarkos aprašą pareiškėjams ir projektų vykdytojams ir prašome su pirkimų procedūrų dokumentais teikti už pirkimą atsakingų asmenų viešųjų ir privačių interesų deklaracijas ir pasirašytas nešališkumo deklaracijas bei konfidencialumo pasižadėjimus (perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų narių, asmenų, paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių privačių interesų deklaracijas (ar jų patikslinimus), kurios turi būti užpildytos ir pateiktos iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios kaip numato VPIDĮ 5 str. 6 d., taip pat šių asmenų pasirašytus konfidencialumo pasižadėjimą ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją, kaip numato VPĮ 21 str. 2 d, bei VETPĮ 33 str. 2 d..). Taip pat atkreipiame dėmesį, kad privačių interesų deklaracijas (įrodymus, kad jos buvo pateiktos tinkamu laiku) turėtumėte saugoti kaip ir kitą su projektu susijusią dokumentaciją.

Išsamią informaciją rasite čia >>>

Dalintis socialiniuose tinkluose