Pratęstas vandentvarkos projektų stebėsenos rodiklių pasiekimo terminas

Informuojame, kad atsižvelgiant į Agentūros siūlymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-59 buvo pakeistas 2007-2013 m. programos VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 34 punktas, kuriuo pratęsiamas projekto stebėsenos (rezultatų) rodiklių pasiekimo terminas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad Agentūra reguliariai (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) vykdys projektų stebėsenos (rezultatų) rodiklių pasiekimo priežiūrą vertindama gyventojų, prisijungusių prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų surinkimo tinklų pokytį bei projektų vykdytojų atliekamus veiksmus siekiant rodiklių pasiekimo.

Atsižvelgiant į tai, prašome projektų vykdytojų laikytis su ataskaitomis po projekto užbaigimo pateiktų ir su Agentūra suderintų veiksmų planų bei užtikrinti reguliarų (per 2 savaites pasibaigus ketvirčiui) naujai sudarytų abonentinių sutarčių duomenų suvedimą į GIS APVA sistemą.

Dalintis socialiniuose tinkluose