Svarbi informacija laikinojo finansavimo projektų vykdytojams

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-50 patvirtintas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1.

 

Agentūra numato šiuo metu pagal 2014–2020 m. laikinojo finansavimo tvarką įgyvendinamų 27 projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą atlikti ir projektų finansavimo sutartis pasirašyti 2016 m. I ketvirtį. Apie tolimesnius būtinus atlikti veiksmus projektų vykdytojus informuosime atskira tvarka.

Dalintis socialiniuose tinkluose