Svarbi informacija projektų vykdytojams dėl pirkimo objekto

Pastaruoju metu projektų vykdytojai dažnai kreipiasi į Agentūrą prašydami konsultacijos dėl pirkimo objekto nustatymo. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos pirkimo procedūrų vertinimo išvadas, galima teigti, kad formuojama praktika, pagal kurią perkančiosios organizacijos turėtų vengti atskirų statybos darbų objektų įsigijimo vienu pirkimu neskaidant jo į dalis.

 

Jei perkami darbai yra viena nuo kitos nutolusiose teritorijose, o kiekvienas iš perkamų objektų gali funkcionuoti kaip atskiras inžinerinis statinys, kuriam gali būti paruoštas atskiras techninis projektas, t. y. pirkimo objektas susideda iš atskirų savarankiškų dalių, manytina, kad perkančioji organizacija, turėtų pirkimą skaidyti į dalis ir sudaryti savarankiškas pirkimo sutartis dėl kiekvienos pirkimo dalies arba vykdyti atskirus pirkimus. Priešingu atveju kyla rizika, jog nebus užtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų laikymasis, nes potencialiems rangovams nebūtų sudarytos vienodos galimybės dalyvauti pirkimo procedūrose,  ir tokiu būdu galimai būtų suvaržyta tiekėjų konkurencija bei rinkos plėtra. Be to, pirkimo neskaidant į dalis atsiranda tikimybė, jog nebus užtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimo tikslo – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, siekimas.

 

Nors Viešųjų pirkimų įstatyme ar kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nenustatyta pareiga išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelis, tačiau tai nereiškia, kad perkančioji organizacija šioje srityje turi visišką diskreciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu siekiama išvengti situacijų, kuriose perkančioji organizacija turėtų neribotą diskreciją. Atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmogiškųjų išteklių administravimo tikslais. Atskirų  pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, ypač atsižvelgiant į galimybę, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei jis būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius. (LAT 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

 

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas priežastis, Agentūra rekomenduoja planuojamus pradėti darbų pirkimus dėl tarpusavyje nesusijusių statybos objektų skaidyti į dalis ar vykdyti atskirus pirkimus.

Dalintis socialiniuose tinkluose