Svarbi žinia: daugiabučių namų modernizavimo paskolų sutartys bus sudaromos tik būsto savininkų vardu

INVEGA informuoja, kad keičiasi daugiabučių namų modernizavimo lengvatinių paskolų, kurias INVEGA teiks valdomo Daugiabučių namų modernizavimo fondo lėšomis, sutarčių sudarymo tvarka: nuo 2023 metų spalio mėnesio paskolų sutartys bus  sudaromos tik butų ir kitų patalpų savininkų vardu.

Pagal anksčiau taikytą praktiką buvo galimi du būdai pasirašyti paskolos sutartį: daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai arba butų ir kitų patalpų savininkų vardu. INVEGA siekia efektyvesnio ir sklandesnio paskolų administravimo proceso naujausiame – spalio mėnesį planuojamame paskelbti – kvietime teikti paraiškas lengvatinėms paskoloms gauti, todėl unifikuoja paskolų sutarčių būdus.

Atkreipiame dėmesį, kad INVEGAI paskelbus naują kvietimą teikiamos paraiškos bus priimamos ir vertinamos nepriklausomai nuo to, kokį paskolos sutarties sudarymo būdą pasirinko gyventojai, balsuodami gyventojų susirinkimuose dėl paraiškų teikimo pagal 2022 m. gruodžio 12 d. ir  2023 m. vasario 22 d. Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimus. Pareiškėjams, pasirinkusiems sutarties sudarymą butų ir kitų patalpų savininkų naudai, reikės organizuoti naują gyventojų susirinkimą ir surengti pakartotinį balsavimą dėl paskolos sutarties sudarymo būsto savininkų vardu, o naujam gyventojų susirinkimo ir balsavimo organizavimui bus nustatytas papildomas terminas. Pakartotinis gyventojų susirinkimas ir balsavimas dėl sutarties tipo pakeitimo yra privalomas sprendimo priėmimui, kaip tai nustatyta Civiliniame kodekse.

Daugiabučių namų modernizavimo projektų administratoriai, kurie dar nesurengė balsavimo dėl paskolos sutarties sudarymo būdo, kviečiami pristatyti gyventojams sutarties sudarymo būsto savininkų vardu būdo ypatumus.

Šie finansavimo sąlygų pokyčiai ne tik palengvins paskolų administravimo procesą, bet taip pat turės tiesioginį poveikį ir administravimo kaštų sumažėjimui gyventojams. Pagal naują tvarką gyventojai tiesiogiai, be tarpininkų bendraus su finansuotoju dėl savo finansinių įsipareigojimų.

Kvietimą daugiabučių namų modernizavimo lengvatinėms paskoloms gauti planuojama skelbti spalio mėnesį, po Daugiabučių namų modernizavimo fondo sutarties pasirašymo ir projektų finansavimo sąlygų aprašo paskelbimo INVEGA tinklapyje.

Atmintinė daugiabučių namų modernizavimo projektų administratoriams:

1. Ką daryti, jei gyventojai nubalsavo už sutartį naudai? Nepaisant to, kokį tipą pasirinko ir nubalsavo gyventojai: vardu ar naudai, paraišką paskolai gauti galite teikti. Paraiška bus vertinama ir dėl pasirinkto paskolos tipo nebus atmetama.
2. Kaip teikti paraišką, ką žymėti pildant paraišką? Pildydami paraišką, nurodykite tokį tipą (vardu ar naudai), už kokį balsavo gyventojai. T.y. jei gyventojai nubalsavo už paskolos sutartį naudai, teikdami paraišką žymėkite “Projekto administratoriaus vardu butų ir kitų patalpų savininkų naudai”.
3. Ar paraškos bus vertinamos/atmetamos? Visos pateiktos paraiškos bus vertinamos.
4. Ar reikės iš naujo organizuoti daugiabučio namo gyventojų balsavimą? Jeigu gyventojų balsavimo dokumentuose nurodyta, jog projekto administratorius įgaliojamas pasirašyti paskolos sutartį gyventojų naudai, tuomet INVEGA įvertinus paraišką teigiamai, bus priimamas sprendimas finansuoti projektą (suteikti paskolą) su būtinąja sąlyga, kad iki paskolos sutarties pasirašymo projekto adminitratorius privalo organizuoti gyventojų balsavimą ir perbalsuoti dėl paskolos tipo “Butų ir kitų patalpų savininų vardu”.
NAUJOS PARAIŠKOS TEIKTI NEREIKĖS.
5. Iki kada reikia suorganizuoti naują balsavimą ir pateikti naujus balsavimo dokumentus dėl paskolos tipo? Jei kitų trūkumų pateiktoje paraiškoje ir (ar) pridedamuose dokumentuose nėra ir yra priimtas INVEGA srendimas finansuoti projektą, balsavimas privalės būti įvykdytas ir naujieji balsavimo dokumentai pateikti iki paskolos sutarties pasirašymo.
6. Kas daroma su senomis pasirašytomis sutartimis (pagal ankstesnius kvietimus)? Kol kas niekas nesikeičia – paskolų sutarčių keitimų kol kas neplanuojama. Senos paskolų sutartys administruojamos kaip iki šiol dviems būdais: projekto administratoriaus vardu butų ir kitų patalpų savininkų naudai ir butų ir kitų patalpų savininkų vardu.

INVEGA paruošta informacija

 https://invega.lt/

Dalintis socialiniuose tinkluose