Svarbi žinia projektų vykdytojams dėl viešųjų pirkimų dokumentų rengimo

Aplinkos projektų valdymo agentūra gauna informaciją, kad įgyvendinamuose projektuose yra nutraukiamos rangos darbų sutartys, kurių metu buvo atlikta tik dalis numatytų atlikti darbų. Nutraukus rangos darbų sutartis projektų vykdytojai rengia naujus pirkimo dokumentus neatliktiems darbams įsigyti. Atsižvelgiant į tai, kad daugumoje atvejų darbai buvo perkami kartu su techninio projekto parengimu pagal fiksuotą kainą yra labai svarbu aiškiai atskirti jau atliktų darbų kiekius bei planuojamų atlikti darbų kiekius, taip išvengiant rizikos dėl galimo dvigubo finansavimo.
Atsižvelgiant į tai prašome rengdami pirkimo dokumentus likusių atlikti darbų įsigijimui darbų kiekių žiniaraščiuose aiškiai išskirti (atskirai):
– Atliktų bei priimtų darbų kiekius, kurių naujam rangovui nereikės atlikti;
– Reikalingus atlikti darbų kiekius, kurie nebuvo atlikti ankstesnio rangovo;
– Atliktų darbų defektų ištaisymo darbus (jei reikalinga).
Rekomenduojame, kad nepriklausomas ekspertas įvertintų atliktų bei likusių atlikti darbų kiekius ir parengtų detalų kiekių žiniaraštį su aiškiu įvykdytų ir likusių įvykdyti darbų atskyrimu.
Pažymime, kad aukščiau aprašytos situacijos pirkimams nustatysime išankstinę dviejų etapų patikrą:
– I etape tikrinami pirkimo dokumentai iki pirkimo pradžios,
– II etape tikrinami pirkimo procedūrų dokumentai iki/po pirkimo sutarties sudarymo.

Dalintis socialiniuose tinkluose