Svarbi žinia Vandenų apsaugos krypties projektų pareiškėjams

Aplinkos projektų valdymo agentūra informuoja Vandenų apsaugos krypties projektų pareiškėjus, jog:

➡️ Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos nuo valstybės ar savivaldybės teritorijoje esančio artimiausio nuotekų išvado (nebūtinai įrengto prie sklypo ribos) iki gyventojo būsto;

➡️ Šiuo metu dar atliekami GIS-APVA tobulinimo darbai ir nėra galimybių į sistemą suvesti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos projektų duomenų, pareiškėjai, kartu su paraiška turi pateikti schemas (orto foto nuotraukos ar žemėlapio pagrindu), kuriame pavaizduotos planuojamų statyti nuotekų išvadų vietos.

Dalintis socialiniuose tinkluose