Svarbu: dėl asmens duomenų apsaugos

Šiuo metu Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) sulaukia daugybės APVA paskelbtais kvietimais fiziniams asmenims susidomėjusių asmenų paklausimų.
APVA gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti, kad Jūsų pateikti duomenys būtų saugūs ir tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Tam, kad APVA galėtų užtikrinti, jog nebus tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, maloniai prašome kreipiantis į Agentūrą su paklausimais, prašymais ar skundais pateikti tik tiek asmeninės informacijos, kiek yra būtina paklausimo, prašymo ar skundo pateikimui ir išnagrinėjimui bei neteikti perteklinės ar paklausimui, prašymui ar skundui išnagrinėti nebūtinos informacijos.
Norime priminti, kad informacija apie asmens duomenų tvarkymą APVA yra skelbiama skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Dalintis socialiniuose tinkluose