SVARBU: dėl taršių automobilių utilizavimo

Aplinkos ministerija pažymi, kad 2019-11-12 naujienų portalo DELFI straipsnyje https://www.delfi.lt/auto/autonaujienos/ispejo-norincius-gauti-kompensacija-uz-tarsaus-automobilio-sunaikinima-yra-vienas-kabliukas.d?id=82763537  pateikta klaidinanti informacija.

Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą. Atkreipiame dėmesį, kad eksploatuoti netinkančias transporto priemones priimanti įmonė turi būti įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre (tokių įmonių yra netoli 500). Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus už eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimą yra atsakinga transporto priemonę priėmusi įmonė. Apdorojimas suprantamas kaip veikla, vykdoma atidavus (siekiant išvengti aplinkos užteršimo) eksploatuoti netinkamą transporto priemonę į įmonę išmontuoti, sukarpyti (sulaužyti), susmulkinti, naudoti arba paruošti šalinti (smulkinimo atliekas), ir visi kiti veiksmai, susiję su eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir jos dalių naudojimu ir (arba) šalinimu. Siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų nuostatų laikymąsi Aplinkos ministerija planuoja sustiprinti tokią veiklą vykdančių įmonių kontrolę.

Dalintis socialiniuose tinkluose