SVARBU: informacija projektų vykdytojams, teikiantiems projektų dalyvių duomenis

Siekiant sumažinti administracinę naštą projektų vykdytojams, pradėjo veikti automatinis dalies projektų dalyvių duomenų užpildymas pagal viešuosiuose registruose nurodytą informaciją:
👉 Projektų vykdytojai nebeturi teikti informacijos dėl projekto dalyvio statuso darbo rinkoje ir atsiskaitinėti už pasiektą projektų dalyvių rezultatą „Dalyvis, kuris baigęs dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“.
👉 Atitinkamai pakeista projekto dalyvio anketa, atsisakant klausimų dėl darbo statuso.
👉 Informuojame, kad projektų dalyvių informacija iš viešųjų registrų yra užpildoma pagal jų vardą, pavardę ir gimimo datą nustačius konkretų asmenį.
👉 Maloniai prašome atkreipti dėmesį, kad teikiamų dalyvių vardai, pavardės ir gimimo datos būtų suvesti tiksliai. Nesutapus vienam ženklui, automatinis pildymas nesuveiks ir projekto vykdytojas bus informuotas, kad toks dalyvis viešuosiuose registruose nebuvo rastas. Dalyvį pateikti bus galima tik patikslinus duomenis.
👉 Siekiant išnaudoti naujai sukurtą automatinį pildymą, prašome projektų vykdytojų teikti dalyvių informaciją tiesiogiai prisijungus prie DMS (online).
👉 Išskirtiniais atvejais, kai projektuose dalyvauja dalyviai, kurie niekada neturėjo darbo ar socialinių išmokų santykių su Lietuvos valstybe (pavyzdžiui, užsienio piliečiai, nedirbantys Lietuvoje), prašome kreiptis į agentūrą. Tokiu atveju informaciją reikės rinkti iki šiol galiojusia tvarka (projekto dalyvių prašant informacijos apie darbo statusą su anketa).

Svarbu atkreipti dėmesį, jog informacija taikoma tik juridiniams asmenims.

2019 m. gegužės 13 d. ministro įsakymu Nr. 1K-147 Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas (toliau – DMS tvarkos aprašas)  išdėstytas nauja redakcija 👉 >>>

DMS tvarkos aprašas pakeistas atsižvelgiant į naujus SFMIS2014 funkcionalumus, taip pat į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Atnaujintą DMS naudotojų administravimo mokymų medžiagą rasite 👉 čia.

Daugiau informacijos apie duomenų mainų svetainę bei duomenų mainų svetainės naudotojo įgaliojimą 👉 >>>

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą.

Dalintis socialiniuose tinkluose