SVARBU: kaip Atliekų tvarkytojų valstybės registre rasti reikiamą Atliekų perdirbimo įmonę

Primename, jog eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą. Atkreipiame dėmesį, kad eksploatuoti netinkančias transporto priemones priimanti įmonė turi būti įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre (tokių įmonių yra netoli 500). Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Žingsniai, kaip Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt rasti reikiamą Atliekų perdirbimo įmonę:

➡️ registre pasirinkti išplėstinę paiešką;

➡️ grafoje „Atliekos kodas“ surinkti 16 01 04;

➡️ grafoje „Atliekų tvarkymo veiklos kodas“ pasirinkti S5 Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas ir R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;

➡️ grafoje „Tvarkymo vietos savivaldybė“ pasirinkti norimą savivaldybę.

Dalintis socialiniuose tinkluose