Svarbu projektų vykdytojams: dažniausiai pasitaikančios klaidos vykdant viešuosius pirkimus

Informuojame projekto vykdytojus apie pastaruoju metu dažniausiai pasitaikančias klaidas vykdant viešuosius pirkimus:

  • Pasitaiko atvejų, kai su tiekėju yra sudaroma pakeista pirkimo sutartis, kuri neatitinka pirkimo dokumentų (ar prie jų pridėto sutarties projekto) ir pasiūlymo sąlygų.

Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad sudarant pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos, derybų ar dialogo atveju – galutinai suderėta kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos.
Jeigu perkančioji organizacija per klaidą su tiekėju sudarė sutartį, neatitinkančią pirkimo dokumentų (ar prie jų pridėto sutarties projekto) ir pasiūlymo sąlygų, visų pirma turi būti siekiama ištaisyti šią klaidą pakeičiant sutarties nuostatas taip, kad šie neatitikimai būtų pašalinti, o jeigu to padaryti nepavyksta – sutartį nutraukti.
Išsamiau: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-pirkimo-dokumentuose-nustatytu-pirkimo-salygu

  • Tiekėjo buhalterinę apskaitą tvarko kita įmonė ir pateiktoje VĮ Registrų centro Jungtinių duomenų pažymoje, nėra jokių duomenų apie tiekėjo buhalterio pašalinimo pagrindų nebuvimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį.

Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaaiškinusi, kad kai tiekėjas neturi asmenų, tiesiogiai tvarkančių buhalterinę apskaitą ir turinčių teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, o samdo įmonę, jis turėtų pateikti pažymą apie neišnykusį ar nepanaikintą tų samdomos įmonės darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus.
Išsamiau: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360010103679 

  • Pasitaiko atvejų, kai Tiekėjas prašo patikslinti-paaiškinti pirkimo techninę specifikaciją ar kitus pirkimo dokumentus ir Perkančioji organizacija atsakymus į paklausimą išsiunčia tik tam konkrečiam paklausimą pateikusiam tiekėjui.

Atkreipiame dėmesį, kad atsakymas siunčiamas ne tik klausimą pateikusiam tiekėjui, bet ir visiems kitiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, o taip pat paskelbiamas  CVP IS prie pirkimo dokumentų viešai (kad galėtų matyti prie pirkimo dar neprisijungę, ar ateityje prisijungsiantys tiekėjai). Atsakant į klausimą neatskleidžiama iš ko jis gautas (t. y. uždengiama informacija, kuri leistų identifikuoti klausimą pateikusį tiekėją).
Išsamiau: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360002340000 
Informacija parengta 2020-09-30

Dalintis socialiniuose tinkluose