SVARBU projektų vykdytojams: pažeidimai keičiant esmines pirkimo sąlygas

Vykdant viešųjų pirkimų patikrą buvo nustatyti atvejai, kai Perkančioji organizacija, atsakydama į Tiekėjų klausimus, pakeitė techninės specifikacijos sąlygas taip, kad po atliktų pakeitimų daugiau Tiekėjų būtų galėję dalyvauti pirkime. Tokiu atveju buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo, skaidrumo principai bei apribota galimybė pirkime dalyvauti didesniam Tiekėjų ratui.
Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2018-01-03 pranešime: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo bei 2020-09-14 pranešime: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016426919-36-straipsnis-Pirkimo-dokument%C5%B3-teikimas yra išaiškinusi, kad, paskelbus pirkimo dokumentus ir gavus Tiekėjų prašymus juos paaiškinti, patikslinti, ar gavus pretenziją dėl pirkimo dokumentų, Perkančiosios organizacijos, kol nesuėjęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali nuspręsti pakeisti, patikslinti pirkimo dokumentus. Tačiau atitinkami pakeitimai, nors ir svarbūs, neturi būti tokie esminiai, kad pritrauktų potencialių dalyvių, kurie, jei šių pakeitimų nebūtų padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo. Taip pat apie šiuos pakeitimus turi būti tinkamai paskelbta, kad visi potencialūs pakankamai informuoti ir įprastai rūpestingi dalyviai galėtų su jais susipažinti tokiomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu momentu. Be to, šie pakeitimai turi būti daromi prieš dalyviams pateikiant pasiūlymus ir pasiūlymų pateikimo terminą reikia pratęsti, o pratęsimo trukmė turi būti pakankama tam, kad suinteresuotieji ūkio subjektai galėtų atitinkamai pritaikyti savo pasiūlymus.
Pažymėtina tai, kad kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai Tiekėjų kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau Tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą.

Dalintis socialiniuose tinkluose