Tarp EIB patvirtintų naujų investicijų ir papildomos 10 mln. eurų investicijos atsinaujinančių išteklių plėtrai didžiosioms pramonės įmonėms

Krokuvoje (Lenkija) vykusiame 6-ajame Modernizavimo fondo lėšas administruojančių šalių narių susitikime patvirtinta virš 2 milijardų eurų žaliųjų investicijų šalims narėms. Daugiausia investicijų bus skirta perėjimui prie atsinaujinančių energijos išteklių, tvaresniam transportui ir tinklų bei jungčių modernizavimui.

Europos investicijų bankas (EIB) taip pat pritarė Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau ­– APVA) prašymui skirti papildomas 10 mln. eurų investicijas iš Modernizavimo fondo pramonės įmonėms, dalyvaujančioms ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje. Šios lėšos bus skirtos šiose įmonėse įrengti saulės ir vėjo elektrines.

Papildomo finansavimo LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotai priemonei buvo nuspręsta prašyti po š. m. pradžioje vykusio kvietimo ir didesnio nei planuota įmonių susidomėjimo.

Pagal kvietimą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ susidomėjo 16 pramonės įmonių. Jos atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti prašė kiek daugiau nei 13 mln. eurų. Įvertinus gautas paraiškas, finansavimas buvo skirtas 7 pareiškėjams, kuriems skirta visa kvietimui numatyta 10 mln. eurų suma. Įgyvendinus visus projektus, bus įrengta daugiau kaip 56 MW naujų saulės elektrinių, kas leis kasmet sutaupyti apie 23 tūkst. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Naują kvietimą planuojama skelbti artimiausiu metu. Iš Modernizavimo fondo lėšų finansavimas bus skiriamas apdirbamosios pramonės įmonėms, kurios dalyvauja apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje. Maksimali investicijų suma vienam saulės ir vėjo elektrinių plėtros projektui gali siekti iki 2,5 mln. eurų, o intensyvumas iki  45 proc.

___________________________________________

Modernizavimo fondas – tai 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigtas fondas, skirtas paramą gaunančių valstybių narių pasiūlytoms investicijoms (energetikos sistemoms modernizuoti ir energijos vartojimo efektyvumui gerinti). Modernizavimo fondą sudaro iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos gaunamos lėšos. Be Lietuvos šio fondo lėšomis gali naudotis dar devynios ES valstybės narės. Tai Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Kroatija ir Bulgarija.

Bendra ES Modernizavimo fondo Lietuvai numatoma paramos suma iki 2030 m. laikotarpiu gali siekti daugiau kaip milijardą eurų.

Dalintis socialiniuose tinkluose