Taršiems namų ūkių katilams keisti – didžiulė ES parama

Šalies namų ūkių, neprijungtų prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, katilams keisti bus skirta 15 mln. eurų ES 2014-2020 m. paramos lėšų. Tai leis sumažinti aplinkos oro taršą, ypač didžiuosiuose miestuose, kur ši tarša pastebimai padidėja šaltuoju metų laiku, prasidėjus šildymo sezonui.
Naudodamiesi šia parama, net 4,2 tūkst. šalies namų ūkių iki 2023 m. pabaigos galės atnaujinti savo katilus, kurie, iš biomasės neefektyviai gamindami šilumą, teršia orą. Modernesnės ir tausesnės technologijos leis veiksmingiau ir darniai naudoti energiją, pagerinti oro kokybę.
ES fondų investicijų 2014-2020 m. veiksmų programos stebėsenos komitetas jau pritarė kriterijams, pagal kuriuos bus atrenkamos paraiškos tokiems katilams keisti. Jas vertinant, bus atsižvelgiama, kokioje teritorijoje įregistruotas namų ūkis. Jeigu jis patenka į aplinkos ministro nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, įgyvendinant projektą turės būti diegiami netaršūs šilumos siurbliai. Namų ūkiai, neregistruoti tokioje zonoje, būstui šildyti galės rinktis modernius biokuro katilus ar šilumos siurblius.
Išsamesnė informacija bus paskelbta APVA tinklalapyje balandžio mėnesį.

Dalintis socialiniuose tinkluose