Taršioms technologijoms keisti ar moderniems įrenginiams diegti gamybos įmonėse – 2 mln. eurų valstybės paramos

Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia, kad nuo šių metų liepos 1 dienos įmonės galės teikti paraiškas mažiau taršių įrenginių ar technologijų diegimui, mažinant ūkinės ir gamybinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų bei nuotekų užterštumą.
Viso projektų finansavimui iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP) skirta 2 mln. eurų: 1 mln. eurų technologijoms ir įrenginiams diegti mažinant oro užterštumą, 1 mln. eurų – nuotekų užterštumui mažinti.
Abiems kvietimams paraiškas teikti gali Lietuvoje veikiantys juridiniai asmenys, projektams, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas.
Tiek LAAIFP aplinkos oro apsaugos, tiek vandenų apsaugos kvietimams maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 tūkst. eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Kviečiame susipažinti su kvietimų salygomis ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo įgyvendinant projektus:
projektai, susiję su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu;
projektai, susiję su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose