Tauragėje liejasi tyras geriamasis vanduo

Prieš porą metų bendrovė „Tauragės vandenys“ ėmėsi permainų. Ji pasirašė projekto „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“ biudžeto lėšų naudojimo sutartį su Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra. Daugybę rangos darbų atliko įmonė „LitCon“.

 

„Per dvidešimties metų gyvavimo laiką sėkmingai įgyvendinome ne vieną dešimtį panašių projektų, kurie suteikė mums naujos patirties, leido tobulėti bei ieškoti naujų sprendimų vandens valymo srityje.

 

Džiaugiamės galėję prisidėti įgyvendinant šį reikšmingą Tauragės miestui projektą – rekonstravome, pakeitėme ir modernizavome vandens ruošimo įrenginius. Visas vandens paruošimo procesas jau yra automatizuotas.

 

Įdiegėme šiuolaikiškas, modernias technologijas, tad Tauragės miesto ir rajono gyventojai nuo šiol bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, o ir pačios vandens stoties darbas bus daug patikimesnis“, – sakė „LitCon“ vadovas Linas Piliponis.

 

Projektui įgyvendinti aplinkos ministro 2014 m. kovo mėnesį skirta valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioritetą „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“. Vienas jo uždavinių – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

 

Bendra projekto vertė – 2,038 mln. eurų.

 

Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

 

Įgyvendinusi projektą bendrovė „Tauragės vandenys“ jau savo lėšomis užtikrins vandens gerinimo įrenginių eksploatavimą.

 

Bus užtikrintas tinkamas jų funkcionavimas, efektyvus infrastruktūros naudojimas, nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas.

 

Projektui įgyvendinti bendrovė „Tauragės vandenys“ buvo pasirašę rangos sutartį vandentiekio stočiai rekonstruoti su jungtinės veiklos partneriais „LitCon“ ir „Infes“.

 

Tauragės geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiuose paruoštas vanduo tiekiamas Tauragės miestui bei Dacijonų, Butkelių, Papušynės, Taurų ir Norkaičių priemiestiniams kaimams. Iš viso – 10 858 būstams arba 27 146 gyventojams.

 

Projekto metu buvo numatyta rekonstruoti ir įrengti 11 880 kubinių metrų per parą galingumo vandens gerinimo įrengimus.

 

Įgyvendinant projektą nugeležinimo pastate rekonstruoti vandens gerinimo filtrai, atnaujinta antroji kėlimo siurblinė, suremontuotas plovimo vandens skaidrintuvus.

Taip pat rekonstruoti vandentiekio, elektros ir ryšių tinklai, sutvarkytas vandentiekio stoties sklypas.

 

Šiuo metu statybos darbai yra beveik baigti vandens skaidrintuve, lapkritį juos bus pradėta eksploatuoti.

 

Tuo pačiu darbai vykdomi antrojoje vandens kėlimo siurbinėje, kur pakeista technologinė įranga, vamzdynai, sklendės ir matavimo prietaisai bei kontrolės prietaisai. Taigi siurblinės darbas bus automatizuotas, bus atliekama vartotojams bei filtrams plauti tiekiamo vandens apskaita.

 

Nugeležinimo stoties rekonstravimo metu bus rekonstruoti, pakeisti ir modernizuoti vandens ruošimo įrenginiai – aeratoriai, koštuvai, vamzdynai, sklendės, uždaromoji armatūra, kontrolės bei matavimo prietaisai. Visas vandens ruošimo (filtravimo) procesas bus automatizuotas ir proceso parametrai, įrenginių padėties informacija bus perduodama į vandentiekio stoties dispečerinės kompiuterį.

 

Įgyvendinus projektą Tauragės miesto ir rajono gyventojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, vandens stoties darbas bus patikimesnis, ji bus šiuolaikiškai modernizuota.

 

lrytas.lt inf. ir nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose