Tauragėje – rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai

Rytoj, gegužės 24 d., Tauragėje bus atidaromi rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai. Gyventojus pasieks kokybiškas geriamasis  vanduo pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.


Tauragėje rekonstruoti ir įrengti 11 880 m3/parą galingumo vandens gerinimo įrengimai, kurie aptarnaus 10 858 būstus arba 26 059 gyventojus prisijungusius prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų.


Įrenginiai rekonstruoti pagal projektą „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinka, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.


Projekto statybos darbus vykdė rangovas UAB „LitCon“ jungtinėje veikloje su UAB „Infes“. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Atamis“ ir UAB „PRO BONUS“. Vandens gerinimo įrenginių vertė siekia 1 937 876,38 eurų.


Galime pasidžiaugti, kad dėka atliktų rekonstrukcijos darbų, Tauragės miesto gyventojus pasieks švarus kokybiškas, higienos normų reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo, taip pat pagerės ir bendra miesto ekologinė būklė. Juk saugus geriamasis vanduo yra gyvybiškai svarbus žmonių sveikatai ir ekonomikos gerovei.

 

forestcountypublichealth.org nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose