SUBJEKTAS, ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Už korupcijos prevenciją (išskyrus viešųjų
ir privačių interesų derinimo bei lobizmo sritis)
 Aplinkos projektų valdymo agentūroje
atsakingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – AM) Korupcijos
prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius (toliau – Skyrius).

Skyriaus darbuotojų
kontaktinę informaciją, Skyriaus atliekamas funkcijas ir darbuotojų pareigų
aprašymus rasite AM interneto svetainėje skiltyje 
Darbuotojų kontaktai.

Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo reiktų kreiptis į Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus patarėją Adą Regelskę (tel. 8 602 83 577, el. paštas ada.regelske@skelbimai.apva.lt), o dėl lobizmo sričių reiktų kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūros Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę Martyną Zaveckienę, tel. 8 613 29 068, el. paštas martyna.zaveckiene@skelbimai.apva.lt)