TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENA

Teisinio reguliavimo stebėsena nevykdoma.