TYRIMAI IR ANALIZĖS

Šiuo metu užsakytų ir finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų ar pačių įstaigų atliktų tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo bei jų rezultatų nėra.