Telšių rajone, Tryškių miestelyje – nauji nuotekų surinkimo tinklai

Įgyvendinant vandentvarkos infrastruktūros plėtrą Telšių mieste ir rajone, Tryškių miestelyje planuojama papildomai nutiesti 2,42 km naujų nuotekų surinkimo tinklų.
Darbai bus atliekami iš sutaupytų lėšų, kurios susidarė įvykdžius visus numatytus viešuosius pirkimus. Sutaupytos lėšos siekia 372 591,00 Eur.
Projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ vykdo UAB „Telšių vandenys“ ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.
Projektu siekiama spręsti pagrindinius esamus iššūkius – nepakankamą vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą (prastą būklę). Tokiu būdu gerinant buitines sąlygas Telšių miesto ir rajono gyventojams.
Projekto vertė – 3.410.536,17 eurų. Jis finansuojamas Europos Sąjungos fondų (63,69 %) ir UAB „Telšių vandenys“ (36,31%) lėšomis.
Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

 

Dalintis socialiniuose tinkluose