Tobulėjanti atliekų tvarkymo sistema

Šiais metais Kauno regione planuojama baigti mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbus Kaune (Kauno MBA) bei mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginių statybos darbus Zabieliškio sąvartyne (Kėdainių MAR). Regione gerokai patobulės atliekų tvarkymo sistema.

 

Kauno MBA įrenginių statybos darbai oficialiai pradėti praeitų metų pavasarį, t.y. gegužės mėnesį. Taigi per metus reikėjo pastatyti pastatus bei įrengti visą infrastruktūrą. Darbai vykdomi sėkmingai, laikantis visų numatytų terminų bei grafikų. „Jau pristatyta ir sumontuota visa reikiama technika bei įranga. Sėkmingai pradėjome jos derinimo ir paleidimo darbus, taigi ji jau bandoma. Artimiausiu metu ruošiamės juos išbandyti visu pajėgumu“ – projekto rezultatais džiaugėsi VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (Kauno RATC) direktorius Kęstutis Balčiūnas.

 

Modernūs mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai labai svarbi atliekų tvarkymo sistemos modernizavimo dalis ne tik Kauno regionui, bet ir visai Lietuvai. Mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių statyba šalyje matoma kaip viena iš priemonių, padėsiančių laikytis įvestų apribojimų šalinamų atliekų kiekiui sąvartynuose. Pradėsiančiuose veikti regioniniuose mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose iš bendro atliekų srauto bus atskirtos perdirbimui tinkamos antrinės žaliavos ir pakuotės, biologiškai skaidžių atliekų kiekis, perdirbimui netinkama degi frakcija. MBA įrenginiuose atliekos bus apdorojamos mechaniškai bei biologiškai. Taikant šį aukšto technologinio lygio metodą, atliekos rūšiuojamos ne tik pagal dydį bei tankį, bet ir atsižvelgiant į jų magnetines savybes, elektroninį ir optinį laidumą, tankį, svorį ir kitas savybes. Taigi šių įrenginių dėka artimiausioje perspektyvoje siekiama sumažinti į sąvartynus šalinamų atliekų kiekius.

 

Pastatytuose Kauno MBA įrenginiuose bus tvarkomos ir surenkamos komunalinės atliekos iš Kauno miesto savivaldybės, Kauno, Jonavos, Kaišiadorių bei Raseinių rajonų savivaldybių. Pagrindiniai mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdirbimo pastatai užima apie 15 000  kv. m plotą. Bendras Kauno MBA įrenginių našumas sieks 220 000 tonų per metus. Biologiškai skaidžių atliekų įrenginiai užtikrins techninio komposto ruošimą 100 000 tonų per metus pajėgumu.

 

Minėtų įrenginių dėka iš surinktų komunalinių atliekų atskirtos antrinės žaliavos bus nukreiptos perdirbimui ar kitokiam panaudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos bus kompostuojamos. Gautas techninis kompostas galės būti panaudojamas sąvartynų perdengimui, karjerų rekultivavimui, užterštų teritorijų tvarkymui, kelių sankasų įrengimui ir pan.

 

Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatymuose reglamentuojama, kad privaloma sumažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį patenkantį į sąvartynus, taip pat ir bioskaidžių atliekų patekimą į sąvartynus. Taigi iki šiol šalies sąvartynuose talpinę apie 90 proc. atliekų, laikantis naujų reglamentų šalies atliekų tvarkymo centrai turės iki 2020 m. rodiklius sumažinti iki 35-45 procentų. Kauno RATC tiki, kad šie rodikliai bendromis gyventojų ir atliekų tvarkytojų pastangomis bus pasiekti.

 

Projektas „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto biudžetas siekia daugiau kaip 34,527 mln. eurų, iš jų daugiau kaip 29,244 mln. eurų skiriami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, daugiau kaip 5,282 mln. eurų prie projekto įgyvendinimo prisideda projekto vykdytojas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras.

 

BNS inf. 

 

skaistuva.lt  nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose