Trumpinamos renovacijos procedūros ir didinama administratorių motyvacija

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui, pagal kurį trumpėja pasirengimo renovacijai procesas. Kartu siūloma didinti daugiabučių atnaujinimo projektų rengimo, priežiūros ir administravimo įkainius, keisti mokėjimo tvarką.
„Raktas į mažesnes šildymo kainas ir kokybiškus daugiabučius slypi renovacijoje. Atsisakydami perteklinės administracinės naštos, spartiname pasiruošimo renovacijai procesą. Taip pat radome sprendimus, kaip išjudinti dėl statybinių žaliavų kainų šuolio įstrigusius modernizavimo projektus. Pakeitimai leis sparčiai ir paprastai reaguoti į rinkos pokyčius“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.
Mažiems daugiabučiams namams (iki 1,5 tūkst. kv. m) apmokama arba kompensuojama išlaidų už projekto ar jo dalies parengimą, vykdymo priežiūrą ir ekspertizę suma didinama nuo 10 iki 13 proc.
Projekto administravimo įkainis didinamas nuo 3,5 eurų iki 5,1 eurų vienam kvadratiniam metrui, jeigu įgyvendinus jį numatoma pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klasę ir nuo 4,5 eurų iki 6,1 eurų, jeigu numatoma pasiekti A ar aukštesnę pastato energinio naudingumo klasę. Siūloma taikyti minimalią 4 tūkst. eurų projekto administravimo sumą.
Keičiasi ir valstybės paramos projekto įgyvendinimui administruoti mokėjimo tvarka. Nustatyta, kad 15 proc. administravimo išlaidų, numatytų valstybės paramos sutartyje, apmokama (arba kompensuojama) pasirašius valstybės paramos sutartį, 15 proc. – sudarius statybos rangos darbų arba statybos rangos darbų kartu su projekto parengimu sutartį, 50 proc. – atlikus statybos rangos darbus, o likę 20 proc. – įgyvendinus projektą.
Statybos rangos darbus bus galima pirkti kartu su projektavimo paslaugomis, neatsižvelgiant į pastato dydį (dabar toks pirkimas galimas namams, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 1499,99 kv. m)., o projekto biudžetą keisti butų bei kitų patalpų savininkų sprendimu.
Siekiant paprastesnio sutarčių valdymo ir greitesnio jų pasirašymo, nustatyta, kad valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti sutartį sudaro bendroji ir specialioji dalis, o sutarties formą tvirtina Aplinkos projektų valdymo agentūra. Ji nustato ir daugiabučių namų atnaujinimo projektų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašą.  
Iki 2017 m. lapkričio 1 d. parengtų daugiabučio namo atnaujinimo projektų, kuriems sudarytos statybos rangos darbų ir kredito sutartys, ir kurių terminas baigiasi 2021 m. gruodžio 31 d., įgyvendinimo ir papildomos valstybės paramos teikimo terminai pratęsiami iki 2023 m. liepos 31 d. Iki metų pabaigos dėl įvairių priežasčių (rangovų bankroto, statybos produktų tiekimo sutrikimų, statybos pajėgumų trūkumo) nebus baigta apie 70 tokių projektų.
Pažymėtina, kad šiuo metu galiojančios daugiabučio namo atnaujinimo projekto administravimo išlaidos koreguotos 2019 m. Nuo tada padidėjo minimalus darbo užmokestis, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų algos. Dabartinė projekto administravimo išlaidų suma yra per maža ir nepadengia būtinų sąnaudų nustatytoms funkcijos atlikti.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, dėl statybinių medžiagų, gaminių kainų, vidutinio darbo užmokesčio didėjimo per metus (2021 m. rugpjūtį, palyginti su 2020 m. rugpjūčiu) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 7,8 proc.
Investiciniai planai rengiami 6–12 mėn. iki valstybės paramos sutarties sudarymo, rangos darbai perkami nuo jos praėjus 12–18 mėn. Per šį laikotarpį pasikeičia rangos darbų kainos rinkoje, o investiciniuose planuose būna numatyti per maži biudžetai. Dėl to nepavyksta nupirkti rangos darbų, tenka koreguoti investicinius planus.
AM inf. 

Dalintis socialiniuose tinkluose