Geros žinios projektų vystytojams

Apčiuopiamų ir visuomenės matomų rezultatų link sparčiai žengia Vandentvarkos projektų skyrius. 2016 metais vyko skyriaus prižiūrimų priemonių „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ ir „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ parengiamasis etapas, t. y. projektų paraiškų teikimo ir vertinimo organizavimas, didžiosios daugumos projektų sutarčių pasirašymas. Na, o 2017-aisias pagrindinis dėmesys jau buvo sutelktas į viešųjų pirkimų procedūrų ir pateiktų išlaidų apmokėjimui vertinimą. Tad, nors visos projektų naudos visuomenė dar nepajautė, projektų vystytojų pastangos buvo patvirtintos parašais ir įvertintos finansinėmis investicijomis.
 2017-aisiais buvo įgyvendinamos trys priemonės. Pagal priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ (05.1.1-APVA-R-007) 2017 m. buvo pasirašytos dvi naujos sutartys, o iš viso administruojama 16 projektų sutarčių, kurių vertė – 71,4 mln. eurų. Ir apimtimi, ir techniniais sprendimais didžiausios projektas įgyvendinamas Vilniaus mieste: išplėtota apie 6 km ir rekonstruota apie 8 km nuotekų tinklo, pastatyta 10 lokalių paviršinių nuotekų valymo įrenginių ir įsigytas specialus automobilis tinklų priežiūrai ir tinkamam eksploatavimui užtikrinti. Rekonstruojamų tinklų vamzdžių skersmuo sieks net 2,5 m. Projektas apims penkias veiklas Vilniaus mieste: „Lietaus nuotekynės įrengimas Šeškinės komplekso prieigose“, „T. Narbuto-Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu“, „Geležinio Vilko lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų-valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu“, „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“, „Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmenizavimas ir įregistravimas“. Tiesa, projekto įgyvendinimas atsilieka nuo pradinio plano, tačiau projekto vykdytojo dedamos pastangos teikia vilčių dėl sėkmingo projekto įgyvendinimo.
Pernai baigti įgyvendinti trys priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ (05.3.2-APVA-V-013) projektai, dar trys perkelti į šiuos, 2018-us metus.  Pagal šią priemonę iš viso pasirašytos 29 projektų sutartys, kurių vertė siekia apie 66,2 mln. eurų. Pagal šią priemonę planuojama pradėti įgyvendinti Vandenų srities 2017–2023 m. programoje įtrauktus projektus, t. y. statyti/atnaujinti nuotekų valyklas tų gyvenviečių, iš kurių nuotekų valymo įrenginių išleidžiamos nuotekos turi būti išvalomos geriau.
Pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas“ (05.3.2-APVA-R-014) 2017 m. taip pat pasirašytos trys naujos sutartys, o iš viso buvo administruojamos 54. Jų vertė yra 209,8 mln. eurų. Be vandentiekio ar nuotekų tinklų plėtros, kuri bus vykdoma kone visų savivaldybių teritorijose, bus investuojama ir į Vilniaus, Kauno bei Panevėžio miestų nuotekų valyklas. Bus įdiegiami sprendimai, kurie užtikrins nuotekų valymą.
„Pernai administravome beveik visus planuotus programos projektus, todėl bendrai metus vertinu gerai. Tačiau negali džiaugtis planuota sutaupytų ar nepaskirstytų lėšų panaudojimo sparta. Iš anksto tinkamai neparengus tvarkos, dalis planuotų investicijų iki šiol nepaskirstyta, taip pat realiai nepradėta Turto inventorizavimo ir jo užregistravimo veikla. Projektus likusiai nepaskirstytai lėšų daliai planuojama inicijuoti per 2018 metus. Iš dalies džiaugsmą temdo ir vis pasitaikantys pažeidimai viešuosiuose pirkimuose“, – vardina Vandentvarkos skyriaus vedėjas Vidas Stašauskas. Yra kelios problemiškiausios sritys – tai pirkimai, kuriuose padidinti kvalifikaciniai reikalavimai (pvz., dėl statinio rūšies), taip pat pirkimai, kuriuose rangovas renkamas ne mažiausios kainos, o ekonominio naudingumo principu neturint tam aiškių kriterijų, ir, be abejo, neskelbiami pirkimai (apklausos).
2017 m. buvo susidurta su sunkumais dėl 2007–2013 m. programos rodiklių pasiekimų, kuomet kai kurių projektų įsipareigoti rodikliai nebuvo pasiekti. Dėl to buvo inicijuoti pažeidimo tyrimai ir projektų vykdytojai įpareigoti grąžinti dalį lėšų. Tačiau, pasak V. Stašausko, pernai pažeidimams buvo skiriamas itin didelis dėmesys, tad, visiems pasimokius iš praeities klaidų, šiais metais kartu su projektų vykdytojais dėsime visas pastangas, kad užbaigtų priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ (05.3.2-APVA-V-013) projektų rodikliai būtų pasiekti iki nustatyto termino 2018-12-31d.
Viltingai vedėjas žiūri į 2018-uosius ir turi gerų žinių projektų vystytojams. V. Stašauskas atvirauja, kad ir toliau bus optimizuojami vidiniai procesai, taip pat sieksime sureguliuoti „pikinius“ pirkimų srautus ir laiku pateikti poziciją dėl pateiktų dokumentų derinimo.
 
 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose