Utenoje atidaroma moderni atliekų tvarkymo gamykla

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2010 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Jo įgyvendinimo metu buvo skatinamas namudinis kompostavimas ir vykdoma mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statyba, kuri šiuo metu artėja prie įgyvendinimo pabaigos.

 

Projekto tikslas – užtikrinti, kad būtų perdirbama ir kitaip panaudojama ne mažiau kaip 50 proc. visų Utenos regiono teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų, o iki 2020 metų sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. Įgyvendinant projektą gyventojams jau nuo 2014 m. pradėti dalyti kompostavimo konteineriai, skirti žaliosioms atliekoms kompostuoti. Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Visagino, Utenos ir Zarasų savivaldybių individualių namų gyventojams nemokamai buvo išdalyta 8 500 vnt. po 600 litrų talpos kompostavimo konteinerių. Šiuos konteinerius gyventojai galėjo įsigyti nemokamai, pasirašę penkerių metų panaudos sutartį. Pasibaigus sutarties laikotarpiui, kompostavimo konteineris bus perleistas panaudos gavėjui.

 

Mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statyba prasidėjo su rangovu UAB „Manfula“ 2013 m. rugpjūčio 29 d. pasirašius pirmą rangos darbų sutartį „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kurios vertė – 4 780 332,22 Eur be PVM. Antroji rangos darbų sutartis su UAB „Manfula“ buvo pasirašyta 2013 m. gruodžio 30 d., jos vertė – 6 460 003,48 Eur be PVM.

 

Projekto vykdymo metu Utenoje pastatyti mechaninio-biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginiai, kurių projektinis našumas sieks iki 45 200 tonų. Tokio pajėgumo pakaks Utenos regiono poreikiams užtikrinti. Juose bus tvarkomos Utenos, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajonuose bei Visagino mieste susidarančios mišrios komunalinės atliekos.

 

Dėl MBA įrenginių iš surinktų komunalinių atliekų bus sumažintas į sąvartyną patenkančių atliekų kiekis, atskiriant deginti ar perdirbti tinkamas medžiagas, o biologiškai skaidžios atliekos, iš kurių bus gaunamos biodujos, apdorojamos biologinio apdorojimo įrengimuose. Jos bus naudojamos elektrai gaminti.

 

Pastačius modernius MBA įrenginius, Utenos regiono gyventojai ir toliau turės rūšiuoti antrines žaliavas, taip mažindami mišrių komunalinių atliekų kiekius, patenkančius į MBA. Labai svarbu suprasti, jog tik mes patys esame komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalyviai ir sėkmingas jos veikimas priklauso nuo mūsų. Tik bendromis pastangomis galima pasiekti didelių pokyčių šioje sistemoje, kurios naudą pirmiausia pajus kiekvienas gyventojas, tinkamai rūšiuojantis ir kompostuojantis atliekas namuose. Tai sumažins išvežamų mišrių komunalinių atliekų kiekį, padės sutaupyti ne tik savo, bet ir regiono išlaidas atliekų tvarkymui.

 

Modernūs MBA įrenginiai labai svarbi atliekų tvarkymo sistemos modernizavimo dalis visam Utenos regionui. MBA įrenginių statyba – viena iš priemonių, padėsiančių laikytis įvestų apribojimų šalinamų atliekų kiekiui sąvartynuose. Pradėsiančiuose veikti regioniniuose MBA įrenginiuose atliekos bus tvarkomos šiais etapais:

 

– Mišrių komunalinių atliekų apdorojimas mechaninio rūšiavimo linijoje atskiriant biologiškai skaidžią frakciją, juoduosius ir spalvotuosius metalus, plastiką, stiklą, popierių / kartoną, inertines atliekas, degias atliekas (kietąjį atgautąjį kurą).

 

– Po mechaninio rūšiavimo gautų produktų (antrinių žaliavų, kietojo atgautojo kuro) realizavimas.

 

– Mechaninio rūšiavimo linijoje atskirtų biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas biologinio apdorojimo įrenginiuose.

 

– Šilumos ir elektros energijos gamybai panaudojant biologinio apdorojimo proceso metu išskirtas biodujas.

 

– Po mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo likusių perdirbti netinkamų atliekų galutinis sutvarkymas.

 

Baigus įgyvendinti šį projektą Utenos regione veiks aplinkosauginius standartus bei Europos Sąjungos direktyvas atitinkantys mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai.

 

Projektas „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis ir UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centro“ lėšomis.

 

kauno.diena.lt inf. ir nuotr. 

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose