Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

Pareiškėjas
Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.
Reikalavimai senam automobiliui

 • Pareiškėjas iki prašymo pildymo datos buvo M1 klasės transporto priemonės valdytoju ne mažiau kaip 12 mėnesių;
 • Transporto priemonės techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki 2020 m. kovo 13 d. (dabartiniu metu gali būti negaliojanti arba tinkama sena transporto priemonė su galiojančia technine apžiūra);
 • Transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
 • Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašą rasite ČIA);
 • Transporto priemonei išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas (toliau – ENTP);
 • Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP;
 • Transporto priemonė sunaikinta ne anksčiau, kaip 2019 m. spalio 17 d.;
 • Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu VIN gali būti kompensuojama tik vieną kartą;
 • Bendras išmetamas CO2 kiekis senajam automobiliui nėra taikomas.

Reikalavimai naujai įsigyjamiems  metiniams viešojo transporto bilietams, elektriniam mopedui arba motociklui, elektriniam ar paprastam dviračiui, elektriniam paspirtukui/Pareiškėjui

 • Pareiškėjas gali įsigyti kelis tų pačių metinių viešojo transporto bilietų ir/arba mažiau taršių judumo priemonių vienetus;
 • Pareiškėjas, įsigijęs elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą, savo vardu jį turi įregistruoti VĮ Regitra;
 • Pareiškėjo, įsigijusio elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą, registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data, kuro rūšis;
 • Parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems elektriniams (L1e klasės) mopedams ar elektriniams (L3e klasės) motociklams;
 • Įsigyti elektrinis mopedas ar elektrinis motociklas su tuo pačiu identifikavimo numeriu VIN, paprastas dviratis, elektrinis dviratis ar elektrinis paspirtukas gali būti kompensuojami tik vieną kartą;
 • Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui elektrinio mopedo ar elektrinio motociklo, už kurią skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos;
 • Pareiškėjas turi pateikti išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus: Pareiškėjo vardu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą su privalomais rekvizitais ir mokėjimo kvitą arba pavedimo kopiją.
 • Pareiškėjas įsigijęs elektrinį dviratį, įprastą dviratį ar elektrinį paspirtuką turi pateikti gamintojo techninę specifikaciją, patvirtinančią įsigytos priemonės atitikimą tinkamoms išlaidoms.

Kompensacinė išmoka
Maksimali kompensacinės išmokos suma vienam pareiškėjui ne didesnė nei 1000 Eur. Kompensacinės išmokos suma bus apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant maksimalių išlaidų sumų kiekvienam įsigytam vienetui.
Tinkamos išlaidos
Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos, t.y. nuo 2020 m. kovo 13 d.
Maksimalios išlaidų kompensacijos sumos pagal tinkamų išlaidų kategorijas:

 • ne daugiau 310 eurų už Vilniaus miesto metinį bilietą;
 • ne daugiau 275 eurai už Kauno miesto metinį bilietą;
 • ne daugiau 260 eurų pareiškėjui už Klaipėdos miesto metinį bilietą;
 • ne daugiau 1000 eurų už elektrinį (L1e klasės) mopedą ar (L3e klasės) elektrinį motociklą;
 • ne daugiau 700 eurų už elektrinį dviratį;
 • ne daugiau 400 eurų už įprastą dviratį ar elektrinį paspirtuką.

Teisės aktai

 • Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-269;
 • Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187;
 • Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-143.

Prašymus  kompensacinėms išmokoms galite teikti nuo 2020 m. gegužės 15 d. per informacinę sistemą APVIS adresu apvis.apva.lt  Prašymai bus priimami kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki 2021 m. vasario 1 d. Vėliau pateikti prašymai nepriimami.
 
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) 
 
Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku:
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.
 
KONTAKTAI INFORMACIJAI:
☎️Konsultacija tel. 8 667 62189
 

Dalintis socialiniuose tinkluose