Atliekų tvarkymo sistemos valdymas

 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 – Užtikrinti geresnį atliekų tvarkymo sistemos valdymą.
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 – Siekti užtikrinti aukšto lygio radiacinę, branduolinę saugą ir aplinkos apsaugą tvarkant radioaktyviąsias atliekas.
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 – Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 – Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė.
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1

  • Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas.
  • Atliekų tyrimų laboratorijos poreikio vertinimas.
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2

  • Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos likvidavimas.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Visas priemones galite pamatyti informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Apva kontaktai:

Mindaugas Gustas

Tel.  678 83 690

El. paštas mindaugas.gustas@skelbimai.apva.lt

Dalia Papievienė

Tel.  645 71 776

El. paštas dalia.papieviene@skelbimai.apva.lt