Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra

Paskatinti po apdorojimo likusių, perdirbti netinkamų ir energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų plėtrą įrengiant didelio efektyvumo kogeneracijos jėgainę.

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

Komunalinių atliekų deginimo (naudojimo energijai gauti) įrenginių statyba.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis sudaro iki 71,72 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau negali viršyti 34,21 proc. finansuojamos dalies, skaičiuotinos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Visas priemones galite pamatyti informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Apva kontaktai: