Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

Sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai ir (ar) apdorojimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

  • Savivaldybių administracijos.
  • Regioniniai atliekų tvarkymo centrai.
  • Regionų plėtros tarybų administracijos.
  • Biologinių atliekų konteinerių ir (arba) kompostavimo priemonių individualioms valdoms plėtra;
  • Konteinerių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms;
  • Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas / atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;
  • Atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros sukūrimas / atnaujinimas;
  • Visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais;
  • Rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Visas priemones galite pamatyti informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Apva kontaktai:

Mindaugas Gustas

Tel.  678 83 690

El. paštas mindaugas.gustas@skelbimai.apva.lt

Dalia Papievienė

Tel.  645 71 776

El. paštas dalia.papieviene@skelbimai.apva.lt